Bad fra A til Å

Foto: WordPress

Visste du at det fins et eget servicehefte til boligen din, akkurat som for bilen?

Boligmappa heter det, og i likhet med det som er tilfellet for serviceheftet til stadig flere nye biler, er også dette en nettbasert affære.

Alle som eier en bolig vil som regel også være i besittelse av en ikke ubetydelig mengde papirer, kvitteringer, dokumenter og lignende som omhandler denne. En stor del av dette er dokumentasjon som det er svært viktig å ha orden på, og som det kommer til å bli spørsmål etter hvis du en vakker dag skal selge boligen. Men husker du egentlig hvor du gjorde av den derre samsvarserklæringen du fikk fra elektrikeren da han var innom og fikset noe for fem år siden? Eller hvilket år det var du fikk skiftet ut den gamle, defekte varmtvannstanken?

Selv for en huseier med full orden i ringperm-rekkene kan det være en utfordring å beholde oversikten på alt av papirer til enhver tid, og er du av den mer uryddige typen som ofte har ting liggende å slenge litt sånn hist og pist rundt omkring, vil det kunne vise seg å være en nærmest håpløs oppgave å kunne finne igjen alt av nødvendig dokumentasjon den dagen det blir nødvendig.

Med Boligmappa vil du derimot ha alt samlet på et sted til enhver tid.

Og det ville jo ganske enkelt være helt genialt, eller?

Hva er Boligmappa?
Boligmappa ble etablert i 2012, og eies i dag av Nelfo, Rørentreprenørene Norge, Elektroforeningen og Ambita AS.

Som før nevnt kan Boligmappa på mange måter sammenlignes med det serviceheftet som følger bilen din. Den vil kunne gi alle nødvendige opplysninger om alt fra historikken på boligen din til arbeid som har blitt gjort på den.

På Boligmappa kan du få tilsendt dokumentasjon elektronisk fra håndverkere som har utført diverse jobber for deg, og du kan også legge inn egne ting, som bilder, kvitteringer, garantibevis og notater. På denne måten vil du til enhver tid kunne ha full oversikt over alt som har blitt foretatt av innkjøp, reparasjoner og vedlikehold, og også kunne dokumentere at arbeidene har blitt utført av kvalifiserte fagfolk den dagen det eventuelt blir aktuelt å selge boligen. Med den nye avhendingsloven som trer i kraft fra 1. januar neste år, vil det bli viktigere enn noen gang å ha alt av papirer i orden for deg som boligeier, og sånn sett kan Boligmappa være et svært godt hjelpemiddel.

I tillegg til annen dokumentasjon, vil også all offentlig informasjon om boligen din vises i Boligmappa. Dette kan være sånne ting som boligens omsetningshistorikk, opplysninger om eventuelle heftelser og lignende.

Hvordan får jeg tilgang til Boligmappa?
Alle som eier en bolig har tilgang til en egen boligmappe. Du også. Hver eneste hytte, hvert hus eller næringsbygg som har et gårds- og bruksnummer her i landet har en. For deg som er boligeier er tjenesten helt gratis, og Boligmappa di ligger egentlig allerede klar og bare venter på at du skal ta den i bruk. I 2019 fikk nemlig alle boligeiere her i landet tilgang til Boligmappa gjennom Digipost, og du kan enkelt og trygt logge deg inn på den med Bank-ID.

På boligmappa.no vil du finne en oversikt over alle de håndverksbedriftene som bruker tjenesten, noe som gjør at den også kan benyttes til å finne pålitelige håndverkere til jobber du vil ha utført.

Samtlige av de som er registrert på Boligmappa er nemlig kvalitetssikret på forhånd, sånn at du kan føle deg trygg på at alle bedriftene som ligger der er sjekket grundig før de får tilgang, både på kompetanse, økonomi og selskapsform.

Alle håndverkere i alle fag kan bruke boligmappa til å loggføre arbeid og sende dokumentasjon på utført jobb elektronisk så sant de har kommet gjennom nåløyet.

Pr i dag brukes Boligmappa av nærmere 4000 håndverksbedrifter fra hele landet.

Det kan være lurt å spørre bedriften du ønsker å bruke til et oppdrag på forhånd om de bruker tjenesten eller ikke, sånn at du kan forsikre deg om at nødvendig dokumentasjon kommer på plass i mappa di.

Skulle du mangle dokumentasjon fra en håndverker som har gjort en jobb på boligen din, kan du logge deg inn på Boligmappa og trykke på “Jeg mangler dokumentasjon”- knappen som ligger der, så prøver Boligmappa å skaffe den til veie for deg – helt gratis.

Akkurat som servicehefte på bil, så følger Boligmappa boligen din. Det betyr at den dagen du selger, så overtar den nye eieren mappen, med alle de opplysningene om boligen som ligger der. På den måten blir all verdifull historikk tatt vare på – til nytte for de som kommer etter deg.

Det er med andre ord mange fordeler og null ulemper for deg som boligeier forbundet med å benytte deg av Boligmappa, så kanskje det vil være en god ide å logge deg inn og sjekke den ut?

 

«Fagrådet for våtroms forbrukerblogg: Badebloggen.no»