Bad fra A til Å

food wood flour bathroom
Foto: WordPress

Hvis du er glad i å lage mat, så har du sannsynligvis også en eller flere favorittretter som du kan ut og inn, og som alltid sitter som et skudd. Du vet – sånne retter som du har lagd utallige ganger, aldri har hatt noen egentlig oppskrift på, men som i hovedsak er bygd opp av en dæsj med det ene og en slant med det andre, sånn passe mye av det tredje – og muligens en aldri så liten fløteskvett og en klype salt helt til slutt. Dette er matretter du har stålkontroll på, og om skvetten med fløte skulle vise seg å bli litt i største laget, så spiller det liten rolle.

Skal du bake en kake derimot, er det som oftest helt nødvendig å følge en fast oppskrift med nøye tilmålte ingredienser til punkt og prikke for å få til et vellykket resultat. Det blir sjelden gode kaker ut av tilfeldige dæsjer og skvetter.

Nå er det ikke matlaging dette skal handle om, men derimot Våtromsnormen, så vi beveger oss bort fra kjøkkenbenken og over til bygging av våtrom. Oppskrifts-konseptet er kanskje likevel det som er det aller enkleste å bruke for å definere hva Våtromsnormen egentlig er.

Å bygge et hundre prosent vanntett og varig bad vil alltid være noe som byr på visse utfordringer. Det er et komplisert rom hvor det er utrolig mye som kan gå gæærnt.

Derfor er en god og detaljert oppskrift på framgangsmåte gull verdt for å oppnå et fullgodt sluttresultat.

Og det er nettopp det Våtromsnormen er – en komplett oppskriftssamling på hvordan man bygger våtrom på en helt korrekt måte.

Alle som skal bygge bad/våtrom har et regelverk (TEK17) de er forpliktet til å følge. Å bygge etter Våtromsnormen derimot, er en frivillig ordning. Likevel er det særdeles smart å gjøre det, for mens lovverket ofte kan virke en smule uklart og gi rom for egne, ikke alltid like heldige fortolkninger, byr Våtromsnormen på helt konkrete løsninger som ikke gir noe grunnlag for tvilsom synsing.

Et godt eksempel er fall mot sluk. Loven (Tek17) sier at det skal være tilstrekkelig, men hva er egentlig tilstrekkelig? Er det en dæsj? Eller en slump?

Våtromsnormen sier at fall mot sluk bør være 1:50 i dusjsonen og 1:100 på resten av badet. Da vil du være 100% trygg på at vannet kommer til å renne i den retningen det skal.

Selv om TEK17 og Våtromsnormen har ulike måter å si tingene på, så har de likevel akkurat den samme målsetningen, og det er at du som forbruker skal slippe å oppleve trøbbel i form av dårlig utført håndverksarbeid.

Både Våtromsnormen og regelverket er i bunn og grunn tuftet på den samme grunnmuren, som består av fem stødige grunnsteiner – eller virkemidler om du vil. Disse fem punktene er det viktig for alle håndverksbedrifter å forholde seg til, sånn at du som kunde skal kunne være sikret å få overlevert et godt, varig og vanntett sluttprodukt:

Kunnskap

Tilstrekkelig kunnskap om faget er alfa og omega.Alle som er involvert i bygging av våtrom skal vite hva de holder på med.

Planlegging og prosjektering

Første post på programmet når en bedrift får et nytt oppdrag, er å legge en skikkelig slagplan sammen med kunden for hvordan prosjektet skal gjennomføres. I fellesskap kommer partene fram til hvilke løsninger som er ønskelige fra oppdragsgiverens side – og hva som er gjennomførbart i praksis. En god dialog partene imellom og skikkelig planlegging vil alltid være et positivt utgangspunkt for et vellykket samarbeid videre i prosessen.

Når planleggingen er i boks, er tiden inne for å få et såkalt produksjonsgrunnlag ned på papiret. Dette er en detaljert plan over prosjektet i form av tegninger og beskrivelser på alt arbeidet som skal utføres, og er den “bruksanvisningen” som håndverkerne skal forholde seg til og arbeide etter.

Gode og robuste materialer

Å velge produkter som har riktig dokumentasjon og er egnet til formålet er vesentlig for at sluttproduktet skal holde mål. Det stilles spesielle krav til materialer som skal benyttes i våtrom, og særlig i våtsonene er det viktig at alle produkter som brukes er dokumentert egnet til å brukes der.

Dokumenterte løsninger

Å velge gode og dokumenterte løsninger er en annen viktig faktor. Og de løsningene bør håndverkerne først og fremst finne i TEK og i Våtromsnormen og ikke bare oppi eget hode!

Kontroll

Sist, men ikke minst skal det kontrolleres at alle de ovenfornevnte punktene har blitt fulgt, at kravene i TEK har blitt ivaretatt og at alt arbeidet har blitt utført i henhold til tegninger, beskrivelser og monteringsanvisninger.

Hvis disse fem punktene blir etterfulgt – så er det faktisk grenser for hvor mye som kan få gått gæærnt.

Derfor er det viktig å plukke sine håndverkere med omhu, så sørg alltid for å velge seriøse bedrifter som følger oppskriften og ikke noen som bare koker sammen ting på mer tilfeldig basis.

Nå skal det selvsagt sies at selv den beste mesterkokk av og til kan være uheldig og svi maten, men det forekommer tross alt langt sjeldnere enn på kjøkkenet til en amatør.

Lykke til!

 

«Fagrådet for våtroms forbrukerblogg: Badebloggen.no»